Bozkır Hakkında Bilgiler

bozkir.net'in bu bölümünde Bozkır ile ilgili yararlı bilgileri bulabilirsiniz. Bilgilerin bir çoğu Ali Ulvi Ülker'in kaleme aldığı Kültür Diliyle Bozkır adlı kitabından alıntı olup bozkir.net için güncelleştirilmiş ve güncelleştirilmeye devam etmektedir. Zamanla bu bölümümüzü geliştirerek bir Bozkır Ansiklopedisi haline getirmek amacındayız.

Fiil Çekimleri

Bozkır konuşma dilinde vatandaşlarımız tarafından kullanılan “fiil çekimleri” ile ilgili aşağıda yazılı olan örnek fiil çekimleri, Bozkır Üçpınar Kasabası’ndan olan Dil ve Kültür Araştırmacısı Ahmet Suat ARI’nın çalışması olup, aşağıda sunulmuştur: Şimdiki Zaman gel-iyoru-y-uñ gel-iyoru-ñg gel-iyoru gel-iyoru-y-uz gel-iyoru-.

Okumaya devam edin.

Bozkır Halkı Arasında Yapılan Benzetmeler

Bozkır’da insanlarımızın günlük yaşantılarında kullandıkları konuşma dilleri öyle güzel öyle temizdir ki, dinleyenlerin bu konuşmaların bulunduğu yerden ayrılası gelmez.

Okumaya devam edin.

Bozkır'da Kullanılan Akraba Hitapları

Bozkır’da insanlarımız günlük hayatlarında, pratik olarak çoğu zaman ister istemez birbirlerine hitap ederken, isimlerle değil alışkanlık gereği genellemede bulunarak hitapta bulunurlar.

Okumaya devam edin.

Beddualar

Beddua; hayır dua’nın zıddı olup inkisar, ilenç ve kargıma kelimeleri ile eş anlamlı bir kelimedir. İnsanoğlu karşılaştığı nesnelerin ve canlıların sebep olduğu, olumlu ve olumsuz olaylar karşısında heyecanlanıp, sevinebilen veya üzülebilen bir yapıya sahiptir.

Okumaya devam edin.

Bozkır Duaları

Dua; Allah'a yalvarma, ondan dilekte bulunma, niyaz etme ve yakarma anlamlarına gelmektedir. Dualarımız; Allah'tan olmasını istediğimiz, umduğumuz niyazların ve iyi temennilerimizin toplamıdır.

Okumaya devam edin.

Bozkır'lıların Kullandıkları Deyimler

A -Acı zulum. -Açlıktañ imanım gevredi. -Açlıktañ nefesi gokar. -Ağalık yapmak. (İkram etmek, bol keseden harcamak anlamındadır.) -Ağız birliği etmek. -Ağzı gevşek. -Ağzında gavut basılı. -Ahı duttu. -Akıl gutusu. -Aleme masgara olmak. -Alemiñ ağzına sakız olmak. -Alav (alev) almak. -Ali gırañ baş kesen. -Allah adamı. -Allah bilir. -Allah vergisi.

Okumaya devam edin.

Bozkır'lıların Kullandıkları Kelimeler

Bozkır' daki insanların günlük hayatlarında kullanmış oldukları konuşma dilleri, Türkiye Türkçesi' nin; saflığına, arılığına, sadeliğine, temizliğine ve duruluğuna ülkemizdeki en güzel örneklerden birisi olması açısından önem arz etmektedir. Bozkırlıların günlük hayatta kullandıkları konuşma diline ait tespiti yapılabilen kelimeler aşağıda alfabetik şe.

Okumaya devam edin.

Bozkır Atasözlerinden Seçmeler

Atasözü; “Nesilden nesile geçerek, pratikte Türk insanına, çoğunlukla değişmez yargılar aracılığı ile atalarımızın hayat tecrübelerini, ilmi ve felsefi gerçekleri öğütler halinde sunan, az sözle çok anlam ifade eden kalıplaşmış ve çoğu mecazi olan sözler topluluğudur.” Atasözlerimize, Türkçe’mizin ilk yazılı metinleri olan Orhun Kitâbeleri, Kaşgarlı.

Okumaya devam edin.

Bozkır Yemeklerinden Bazı Tarifler

Karamık Çorbası Şalga Pilavı Keşli Ekmek Tarhana Çorbası Batırık Erişte Pilavı Arabaşı Karamık Çorbası: Malzemeleri: Karamık, Biber, bulgur, soğan, salça, tuz, domates, yağ, kıyma. Çorbanın Yapılışı:Yağ içine atılmış kıyma, ince kıyılmış soğan ve salça güzelce kavrulur.

Okumaya devam edin.

Bozkır Yemekleri

Bozkır kasaba ve köylerinde yemek kültüründeki zenginlik dikkat çeker.

Okumaya devam edin.

 

Son Yorumlar

@Hüseyin Ali KINAÇ "Caminizi 25.03.2012 tarihinde gezip görmek nasip oldu.Gerçekten çok güzel bir..." devamı
@şevket "Yazı başka güzel,Kışı başka güzel bu Bozkır neden bu kadar güzel." devamı
@mehmet "Bozkırımızda bu tür faliyetlerin olması bir bozkırlı olarak gurur verici.Kan..." devamı

Yeni Katılanlar

imparator
ummuhan
konya42
alimeyre60
ahmet
sinan
kocatepe
alis
delikurt
macarlar

bozkir.net

Sitemizin içeriği Creative Commons 3.0 ile lisanslanmıştır.
İçeriğimizin yazarlarımız tarafından üretilen kısmı, ticari amaçlar haricinde kaynak gösterilerek kullanılabilir. Sitemiz hakkında detaylı bilgi için Hakkımızda bölümüne bakabilirsiniz.

RSS - Facebook - Twitter