MALİ MÜŞAVİR NEVZAT YILMAZ 5 Yıl önce (27 Mayıs 2018 00:18)

http://www.nevzatyilmaz.com.tr/

.1985 Yılında Konya’nın Bozkır İlçesine bağlı  Hacıyunuslar Köyü’nde doğdu
.Mesleğe ilk adımı  2002 yılında Ticaret Meslek Lisesi stajı  ile atmış  bulunmaktadır. 
.2007 yılında İşletme Fakültesini bitirdi
.2010 Yılında SMMM Staj başlatma sınavını  kazandı 
.2013 Yılında SMMM Yeterlilik sınavını  kazandı 
.2014 Yılı  Şubat ayında Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ruhsatını  almış  bulunmaktadır. 
.Evli ve dünyalar tatlısı  bir kız babasıdır. 

Muhasebe Hizmetlerimiz;
*  Muhasebe defter ve kayıtlarının Tek Düzen Muhasebe Standartları  ve Vergi Mevzuatına uygun şekilde tutulması,  raporlanması.
*  Bilanço,  kar-zarar tablosu,  bildirge,  beyannameler ve diğer belgelerin düzenlenip tahakkuk işlemlerinin yapılması.
*  Küçük ve orta ölçekli işletmeler için bilgisayarlı  muhasebe yazılım programlarının seçimi ve muhasebe sistemi altyapısının oluşturulması.
*  Muhasebe uygulamaları  konusunda danışmanlık yapmak.
*  İşletme personeline ait ücret bordrolarının,  hesap pusulalarının hazırlanması.  Aylık Sigorta Prim ve Hizmet belgelerinin tahakkuk ettirilmesi.
*  İşe giren personelin işe giriş  işlemlerinin yapılması.  İşten ayrılan personelin işten çıkış  işlemlerinin yapılması  ,  Kıdem ve İhbar Tazminatları‘nın hesaplanması;  SGK ve İş  Mevzuatı  konusunda danışmanlık yapmak.
*  KDV,  aylık ve üçer aylık Muhtasar ve Geçici Vergi,  yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin tahakkuk ettirilmesi.
*  Vergi mevzuatı  konusunda danışmanlık yapmak. 
*  Her türlü  şirket kuruluşları  yapmak   -  ana sözleşmeleri hazırlamak,Ticaret Odası,  Vergi Dairesi,  SGK ve diğer ilgili resmi makamlardaki başvurularını  yapmak,  işlemleri sonuçlandırıp mükellefiyet tesislerini gerçekleştirmek.
*  Gerçek ve tüzel kişilere ait   şube,  depo ve irtibat bürosu gibi diğer şube işyerlerinin açılış  ve kapanış  işlemlerini yapmak.

Adres
Nişantaş  Mahallesi Hazım Uluşahin İş  merkezi A Blok Kat:2 No:235 Selçuklu/KONYA

Telefon:  0850 302 43 16
web adres.:

http://www.nevzatyilmaz.com.tr/


En son 27 Mayıs 2018 00:33 tarihinde Nevzat_YILMAZ tarafından düzenlendi.