Radyolarda Bozk覺r

air, yazar ve hik璽yeci merhum Aka GNDZ羹n, 1951 y覺l覺nda T羹rkiye radyolar覺nda yapt覺覺 Bozk覺r konulu sohbet, il癟emizin tan覺t覺m覺 ad覺na yap覺lm覺 en g羹zel ve en baar覺l覺 tan覺t覺m faaliyeti olarak hat覺ralar覺m覺zda yerini alm覺t覺r.

Tahmini olarak 1907 veya 1908 y覺llar覺nda vatani g繹revini yapmak 羹zere (bir ihtimal de anakkale Sava覺 esnas覺nda) Boz簫k覺r Askerlik ubesine yaz覺c覺 olarak gelmi ve on ay gibi bir s羹re Askerlik ubesinde g繹rev yapm覺t覺r. Bu on ayl覺k g繹revi s覺簫ras覺nda Bozk覺r'覺 ve Bozk覺rl覺y覺 tan覺ma f覺rsat覺 bulmutur.

Merhum Aka G羹nd羹z radyo sohbetinde Bozk覺rla ilgili olarak unlar覺 s繹ylemitir:

Bozk覺r, Konya 襤line bal覺, etraf覺 dalarla 癟evrili ve tari簫hi bir il癟edir. Almanlar taraf覺ndan a癟覺lm覺 bir kanalla Konya Ovas覺na ak覺t覺lan aramba Suyu il癟enin ortas覺ndan ge癟er. eh簫rin iki taraf覺n覺 Sel癟uklulardan kalma bir kemer k繹pr羹 birle簫tirir. ehrin yukar覺s覺ndan gelen s繹羹t, kavak aa癟lar覺, bah癟e簫ler, sebzelikler Mavi Boaz denilen derin ve devaml覺 bir boaza uzar gider...

Ad覺ndan dolay覺 bu il癟eyi bana, boz ve k覺r bir yer olarak tan覺tm覺lard覺, fakat hi癟 de 繹yle deil. Bozk覺r senenin d繹rt mevsimini ve deiikliklerini yaayan ve yaatan bir yer. Ballar覺, 羹z羹mleri pek lezzetlidir. Evleri genellikle tatan mazbut ve iki katl覺d覺r. Halk覺 halis T羹rk olup, 癟al覺kan ve merttir. Erkekleri yaz覺n 襤zmir, 襤stanbul, Ayd覺n gibi b羹y羹k ehirlerde 癟al覺arak k覺l覺k ihtiya癟lar覺n覺 temin ederler.

Bozk覺rda on ay kald覺m. ubede yaz覺c覺 idim. Bozk覺r'覺 ve mi簫safirperver Bozk覺rl覺lar覺 pek sevdim. Hat覺ralar覺mdan baz覺lar覺簫n覺 burada tekrar etmekle zevk duyaca覺m.

anakkale Harbinin devam ettii s覺ralarda idi. Cephede ya簫ralanan bir asker on g羹n istirahatla k繹y羹ne gelmi ve gitmi. Fakat bunun asker ka癟a覺 olarak geldii zannedilmi. Askerin ihtiyar annesine, k覺z kardeine aske簫rin yeri sorulmu, ama bir sonu癟 al覺namam覺. 羹nk羹 asker k繹yde yoktur. O askerin bir hafta sonra anakkale'de ehit olduunu 繹rendik. Anlad覺k ki, ka癟ak diye aranan asker izini bitince derhal cepheye d繹nm羹 ve anakkalede d羹manla g繹羹s g繹羹se 癟arp覺覺yormu...

襤te Bozk覺r b繹yle yiit, b繹yle kahraman insan yetitirir.

Evvelce Bozk覺r-Hadim-Karaman Askerlerinden oluan bir alay vard覺. Ad覺na "Karaman Alay覺" denirdi. Ben ubede iken bu alaydan o kadar 癟ok ehit dosyas覺 geldi ki, o dosyalar覺 g繹r簫d羹k癟e "Bu alaya, Karaman Alay覺 deil "Kahramanlar Alay覺" de簫mek daha yerinde olur" diye d羹羹n羹rd羹m.

Karaman'a g繹nderiliyordum. Bozk覺r'dan ayr覺l覺rken erkekler etraf覺ma topland覺, kad覺nlar damlara 癟覺kt覺, hocalar arkamdan dua ettilerdi. O zaman beni uurlayan Kahraman Bozk覺rl覺lara minnet ve 羹kranlar覺m覺 burada ifade ederim.

Maltada s羹rg羹n bulunduum s覺rada Bozk覺rda (1919) isyan 癟覺kt覺覺n覺 duydum. Buna bir t羹rl羹 inanamad覺m ve rahmetli Ata簫t羹rke mektup yazarak "Bozk覺rl覺lar覺 iyi tan覺r覺m. Onlar isyan etmezler. Bu olsa olsa k覺r覺lan izzeti nefislerinin bir tepki簫sidir" dedim. Sonradan Atat羹rk, bu hususta "Dediin Doruymu Aka..." diyerek beni manen m羹kafatland覺rd覺.

Bu radyo konumas覺nda, Bozk覺r覺n hakk覺yla tan覺t覺ld覺覺, en g羹zel 繹zelliklerinden bahsedildii ve objektif bir ilginin g繹sterildii bir ger癟ektir. Bu tan覺t覺m hizmetinden 繹t羹r羹 Aka GNDZ羹 rahmetle an覺yoruz.

B羹t羹n bunlardan ayr覺 olarak, resm簾 ve 繹zel radyolar覺n 羹lkemizde son y覺llardaki h覺zl覺 art覺覺na paralel olarak Bozk覺rdaki radyo istasyonlar覺n覺n say覺s覺 da artm覺t覺r. zellikle kaliteli ve seviyeli yay覺nlar覺 ile Bozk覺r Halk覺n覺n g繹zdesi olan TRT FMde Bozk覺rl覺 dinleyicilerin isimleri Bozk覺rla birlikte anons edilerek il癟emiz her g羹n T羹rkiyemizde tan覺t覺lmaktad覺r. Bu tan覺t覺m faaliyetini yapanlardan isimleri tespit edilebilenler ise unlard覺r: Ahmet ET襤N, Muammer ET襤N, Ali KSE, nder KUZHAN, Erol KSE, Mehmet CANITEZ, Mustafa LKER ve Ahmet Nuri KOYUNCU.

Merhum Aka GNDZ羹n Bozk覺rl覺lar i癟in s繹yledii Bozk覺r insan覺 yiit ve kahramand覺r s繹z羹n羹 ispatlayan 繹nemli bir abide ise aa覺da sunulmutur:

Yukar覺da bahsedilen Bozk覺rl覺 ehit H羹seyin Olu Mehmet gibi Bozk覺rl覺lar; Vatan, Millet, Bayrak, Devlet ve Cumhuriyet uruna, her zaman topraa d羹meye haz覺r, ehit namzetleri ile KAHRAMANLAR ALAYI mensubu olmaya her zaman haz覺rd覺rlar.

Yay覺nland覺覺 02 Austos 2006 tarihinden itibaren 12024 kez okundu.
G羹ncellenme Tarihi: 17 Ocak 2011
 

Son Yorumlar

@H羹seyin Ali KINA "Caminizi 25.03.2012 tarihinde gezip g繹rmek nasip oldu.Ger癟ekten 癟ok g羹zel bir..." devam覺
@evket "Yaz覺 baka g羹zel,K覺覺 baka g羹zel bu Bozk覺r neden bu kadar g羹zel." devam覺
@mehmet "Bozk覺r覺m覺zda bu t羹r faliyetlerin olmas覺 bir bozk覺rl覺 olarak gurur verici.Kan..." devam覺

Yeni Kat覺lanlar

imparator
ummuhan
konya42
alimeyre60
ahmet
sinan
kocatepe
alis
delikurt
macarlar

bozkir.net

Sitemizin i癟erii Creative Commons 3.0 ile lisanslanm覺t覺r.
襤癟eriimizin yazarlar覺m覺z taraf覺ndan 羹retilen k覺sm覺, ticari ama癟lar haricinde kaynak g繹sterilerek kullan覺labilir. Sitemiz hakk覺nda detayl覺 bilgi i癟in Hakk覺m覺zda b繹l羹m羹ne bakabilirsiniz.

RSS - Facebook - Twitter