Kadir Geceniz Mübarek Olsun

Kadir Geceniz Mübarek Olsun


18 Ekim 2006 Kutlama Mesajları 2390 Okunma
Yorumlar

bilgisayarci bilgisayarci
2006-10-19 09:21:35

Tüm İslam aleminin Mübarek Kandilini Tebrik ederim.

Şu istikbal inkılabatı  içinde en gür seda İslam’ın sedası  olacaktır.

karalar karalar
2006-10-25 14:32:13

Kadir Gecesi

Kur’an-i Kerim’in inmeye başladığı  Ramazan ayının yirmi yedinci gecesi İslam’da en kutsal ve faziletli gecedir.  Kadir gecesi,  içerisinde Kadir gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlıdır.  Kur’an-ı  Kerim de bu gecenin faziletini belirten müstakil bir sure vardır.  Bu surede yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır:

“Doğrusu biz Kur’an’ı  Kadir gecesinde indirmişizdir.  Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin?  Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır.  Melekler ve Cebrail o gecede Rablerinin izniyle her türlü  iş  için inerler.  O gece,  tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir”  (Kadir,  1-5).

Kadir Suresi

Kur’an-i Kerim’in doksan yedinci suresi olup beş  ayet;  otuz kelime ve yüz yirmi harften oluşur.  Fasilasi “râ”  harfidir.  İsmini ilk ayetinde geçen “kadr”  kelimesinden alan bu surenin Mekke’de mi,  yoksa Medine’de mi indiği konusunda ihtilaf vardir.

Sure,  insanlara Kur’an’ın değeri ve önemi hakkında bilgi vermektedir.  Allah Teala,  Hicr Suresinde “Bunu biz indirdik”  buyurur.  Yani Hz.  Peygamber (s.a.v)’in arzusu ile degil bizim dilememiz sonucu indirilen apaçık bir kitaptır 0.

Kadr sözcüğü  burada şu iki anlamda kullanılmış  olabilir:  Bunlardan biri,  takdir anlamıdır.  Allah bu gece takdirleri yani kaderleri uygulamak üzere meleklere emir verir.  Bunu,  Duhân Suresindeki şu ayet destekliyor:  “O gece katımızdan her hikmetli emir sadir olur.  “Diğer anlamı  ise,  azamet ve şereftir.  Bu husus,  surenin “Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır”  ayetinde ifade edilmektedir.  Nasıl daha hayırlı  olmasın ki,  Allah’in insanlığa son mesajı  bu gecede indirilmeye başlanmıştır.  Gece,  değerini bu olaydan almaktadır.  Ve bu geceyi anmak,  insanlığa rahmet olarak Kur’an’ın inmeye başladığı  bu geceyi ihya etmek Müslümanlara tavsiye edilmiştir.

Kadir gecesinin hangi gün oldugu konusunda birçok görüş  ileri sürülmüştür.  Ancak ümmetin büyük âlimlerinin çoğunluğunun görüşü,  Ramazan ayının yirmi yedinci gecesi oldugu şeklindedir.

O gece öyle bir gecedir ki Kur’an ayetleri Hz.  Muhammed (s.a.v)’in kalbine inmeye başladığı  gecedir.

İslam,  hiç  bir zaman dış  görünüşü  benimseyen,  şekle önem veren şekilci bir din değildir.  Bin aydan daha hayırlı  olan Kadir gecesini bugünkü  anlaşıldığı  şekilde “Bir gecelik ibadetle bütün günahlardan arınılacak”  görüşü  ancak muttakiler,  inanmiş  samimi Müslümanlar için geçerlidir.  Ancak böyle insanlarin o gecedeki ibadetleri makbul olur,  ve Kur’an’in nazil olduğu o ilk manaya erişilebilir.  Kadir gecesini hatırlayip o geceyi imanla ve sevabını  umarak geçirmek İslam’ın sağlam ve bir bütün olan terbiye metodunun bir yanını  oluşturmaktadır.

Surenin anlamı  söyledir:  “Biz o (Kur’an)’i Kadir gecesinde indirdik.  Kadir gecesinin ne oldugunu sen nereden bileceksin?  Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır.  Melekler ve Ruh,  o gece Rablerinin izniyle (o yıl takdir edilmiş  olan)  her iş  için iner de iner.  Esenliktir o,  tâ  tan yeri ağarincaya kadar”.

Surenin İniş  Sebebi

Bu surenin inişi hakkında değişik rivayetler vardır.  Bunlardan biri şöyledir:

Bir kere Resulüllah (s.a.v)  Ashab-i Kirama İsrailoğullarindan birinin,  silahını  kusanarak Allah yolunda bin sene cihat ettiğini bildirmişti.  Ashabın buna hayret etmesi üzerine Cenabi Hak,  Kadir suresini indirmiştir (Tecrîd-Sarîh Tercemesi,  VI,  313).

Kadir Gecesi Denilmesinin Sebebi

Bu geceye Kadir gecesi denilmesi seref ve kıymetinden dolayıdır.  Çünkü:

a)  Kur’an-i Kerim bu gecede inmeye başlamıştır.

b)  Bu gecedeki ibadet,  içerisinde Kadir gecesi bulunmayan bin ayda yapılan ibadetten daha faziletlidir.

c)  Gelecek bir seneye kadar cereyan edecek olan her türlü  hadiseler Allah Tesl’nin ezeli kaza ve takdiri ile ilgili meleklere bu gece bildirilir (Tecrîdi Sarih Tercemesi,  VI,  312).

d)  Bu gecede yeryüzüne Cebrail ve çok sayıda melek iner.

e)  Bu gece tanyerinin ağarmasına kadar esenliktir,  her türlü  kötülükten uzaktır.  Yeryüzüne inen melekler uğradıkları  her mümine selam verirler.

Hangi Gecede Olduğu

Kadir gecesinin hangi gece oldugu kesin olarak bilinmemekle beraber genellikle Ramazan’in yirmi yedinci gecesinde oldugu tercih edilmistir.  Hz.  Peygamber (s.a.v)  bunun kesinlikle hangi gece olduğunu belirtmemiş,  ancak;  “Siz Kadir gecesini Ramazan’in son on günü  içerisindeki tek rakamlı  gecelerde arayınız”  buyurmuştur (Buhari,  Müslim).

Baska bir hadiste ise İbn Ömer (r.a)  söyle nakletmiştir:  Sahabelerden bazı  kimselere,  rüyalarında,  Kadir gecesinin,  (Ramazan’in)  son yedi günü  içinde oldugu gösterildi.  Resulüllah (s.a.v)  onlara:  “Görüyorum ki rüyalariniz Ramazanin son yedi günü  hakkında birbirine uygun düşmüştür.  Artik kim Kadir gecesini aramaya kalkışırsa,  onu Ramazan’in son yedisinde arasın,  buyurmuştur (Buhari,  Müslim). 

Gizli Olmasının Sebebi

İslam kaynaklarında belirtildigine göre Allah Teala bir takım hikmetlere dayanarak Kadir gecesini ve onun dışında daha bazı  şeyleri de gizli tutmuştur.  Bunlar:

Cuma günü  içerisinde duanin kabul olacagi saat;  bes vakit içerisinde Salât-i vusta;  ilahi isimler içerisinde İsm-i Azam;  bütün taatlar ve ibadetler içerisinde rizay-i ilahi;  zaman içerisinde kiyamet ve hayat içerisinde ölümdür.  Bunlarin gizli tutulmasindan maksat müminlerin uyanık,  dikkatli ve devamlı  Allah’a ibadet ve taat içerisinde olmalarını  sağlamaktır.  Müminler bu geceyi gaflet içerisinde geçirmemeli,  ibadet ve taatle değerlendirmelidir.  Ebu Hureyre (r.a)’in rivayet etmis olduğu hadisi şerifte Peygamber Efendimiz (s.a.v)  şöyle buyurmuştur:

“Kim Kadir gecesini,  faziletine inanarak ve alacagi sevabi Allah’tan bekleyerek ibadet ve taatla geçirirse geçmis günahlari bagislanir”  (Buhari).

Kadir Gecesinde Neler Yapmalıyız?

Kadir gecesini,  namaz kilarak,  Kur’an-i Kerim okuyarak,  tövbe,  istigfar ederek ve dua yaparak degerlendirmeliyiz.

Üzerinde namaz borcu olanlarin nafile namazi kılmadan önce hiç  değilse beş  vakit kaza namazi kılmalari daha faziletlidir.  Kazası  yoksa nafile kılar.

Süfyan-i Sevri:  “Kadir gecesi dua ve istigfar etmek namazdan sevimlidir.  Kur’an okuyup sonra dua etmek daha güzeldir”  demiştir (Tecrid-i Sarih Tercemesi,  VI,  313).

Hz.  Aise (r.ah)  söyle anlatiyor:  “Ey Allah’ın Resulü!  Kadir gecesine rastlarsam nasıl dua edeyim?  diye sordum.  Resulüllah (s.a.v):

“Allahümme inneke afüvvün tühibbü’l-afve fa’fu annî  (Allah’im sen çok affedicisin,  affi seversin,  beni affet)”  diye dua et,  buyurdu (Tecrîd-i Sarih Tercemesi,  VI,  314).

Bu gecenin öyle bir anı  vardır ki o anda yapılan ibadet ve dualar mutlaka makbul olur.  Bu önemli anı  yakalamak için gecenin bütününü  tövbe ve istigfar ile geçirmek gerekir.  Bu da kisinin imanini tazeler.  Gecenin bütününü  ibadetle geçiremeyenler en azindan teravihten sonra bir miktar oturup dua etmelidirler.

Bu,  bin aydan hayırlı  olduğu bildirilen gecede insanlik alemini huzura kavuşturmak için gerekli olan esaslar indirilmiştir.  Namaz,  zikir,  tesbih,  Kur’an okumak gibi bedeni ibadetlerimiz yanında düşünce ile ibadet olarak isimlendirdigimiz tefekkürü  insanlığın amacı  nedir?  olgun insan olma mertebesine nasıl ulaşabiliriz?  Nasıl insanlığa daha iyi hizmet edip,  daha çok sevgi sunabiliriz?  şeklindeki odak noktalari ile güçlendirelim.

Unutmayalım ki;  özellikle bu gecede Tevvab olan Allah tövbelerimizi kabul edecektir.  Bizlere bir ikram olarak sunulan bu kutsal Kadir gecesinde dualarımızdan insanlığın huzuru,  sevgi ve kardeşliğin sağlanması  ve devamı  için bizlere daha fazla güç,  iman vermesi için yakaralım.  Yalnız kendi sevdiğimiz insanların değil,  bütün insanlarin sevgiye layik oldugunu animsayarak sevgide saglam ve cömert bir ruha sahip olmak için de yardim dileyelim.  Rahman ve Rahim Allah’in adıyla,  hepimize hayırlı  kandiller   diliyoruz.

Görüş Yaz
Üye girişi yapmamışsınız. Yazdığınız yorumlar yönetici onayından sonra yayınlanacaktır.
Yorumunuzun hemen yayınlanması için üye girişi yapınız.
 

Son Yorumlar

@Hüseyin Ali KINAÇ "Caminizi 25.03.2012 tarihinde gezip görmek nasip oldu.Gerçekten çok güzel bir..." devamı
@şevket "Yazı başka güzel,Kışı başka güzel bu Bozkır neden bu kadar güzel." devamı
@mehmet "Bozkırımızda bu tür faliyetlerin olması bir bozkırlı olarak gurur verici.Kan..." devamı

Yeni Katılanlar

imparator
ummuhan
konya42
alimeyre60
ahmet
sinan
kocatepe
alis
delikurt
macarlar

bozkir.net

Sitemizin içeriği Creative Commons 3.0 ile lisanslanmıştır.
İçeriğimizin yazarlarımız tarafından üretilen kısmı, ticari amaçlar haricinde kaynak gösterilerek kullanılabilir. Sitemiz hakkında detaylı bilgi için Hakkımızda bölümüne bakabilirsiniz.

RSS - Facebook - Twitter